Regulamin MaxTVGO LLC

  1. MaxTV LLC nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do programu MaxTV musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania techniczne do streamingu materialow video w sposob umozliwiajacy nie zaklocone ogladanie programu MaxTV
  2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do programu MaxTV poprzez opłacenie odnawianej automatycznie co miesiąc subskrypcji w wysokości $1/month (tzw. recurring payment) bądź opłatę w wysokości $6 za 6 miesięcy z góry za półroczny dostęp do programów MaxTV. bądź opłatę w wysokości $12 z góry za roczny dostęp do programów MaxTV. Opłaty te procesowane są przez systemy Pay Pal i Dotpay. Tzw. processing fees pobierane przez Pay Pal i Dotpay za te transakcje są doliczone do $1, $6, $12 opłaty. ( czyli w przypadku $1 subskrypcji via Pay Pal łączna kwota pobrana z konta uzytkownika wyniesie $1.17, w przypadku $6 - będzie to $7.02 zas w przypadku $12 - $14.04)
  4. Uzytkownik ma prawo zrezygnowac z subskrypcji w kazdej chwili.
  5. MaxTV LLC nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
  6. MaxTV LLC zarejestrowana jest w USA jako limited liability corporation pod adresem 16192 Coastal Hwy Lewes, DE 19958
Wróć do logowania