Regulamin MaxTVGO.com

  1. MaxTV LLC nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do programu MaxTV musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania techniczne do streamingu materiałów video w sposób umożliwiający niezakłócone oglądanie programów MaxTV.
  2. Wszystkie materiały na stronie MaxTVGO.com są wyłączną własnością MaxTV LLC. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. W przypadku naruszenia, kara umowna wynosi 300000 (trzysta tysięcy) PLN za każdy przypadek naruszenia praw autorskich i nielegalnego kopiowania.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do programu MaxTV poprzez opłacenie odnawianej automatycznie co miesiąc subskrypcji w wysokości $1/month (tzw. recurring payment) bądź opłatę w wysokości $6 za 6 miesięcy z góry za półroczny dostęp do programów MaxTV bądź opłatę w wysokości $12 z góry za roczny dostęp do programów MaxTV. Opłaty te procesowane są przez systemy PayPal i Dotpay. Tzw. processing fees pobierane przez PayPal i Dotpay za te transakcje są doliczane do $1, $6, $12 opłaty (czyli w przypadku $1 subskrypcji via PayPal łączna kwota pobrana z konta użytkownika wyniesie $1.17, w przypadku $6 - będzie to $7.02 zaś w przypadku $12 - $14.04).
    UPDATE: Z dniem 13 września 2023, subskrypcje 6 i 12-miesięczne na PayPal-u są odnawiane automatycznie.
  4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili. Odłączenie płatności cyklicznej w koncie użytkownika w PayPal-u automatycznie kończy subskrypcję i jednocześnie zamyka dostęp do strony MaxTVGO.com.
  5. MaxTV LLC nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości projekcji. Parametry jakości projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
  6. MaxTV LLC zarejestrowana jest w USA jako Limited Liability Corporation pod adresem 16192 Coastal Hwy Lewes, DE 19958
Wróć do logowania